Deze website wordt beheerd door HYSCON Nederland B.V. Bij bezoek aan deze website kan HYSCON Nederland B.V.gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten, reactieformulieren, aanmelding voor de nieuwsbrief, orderformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert HYSCON Nederland B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door HYSCON Nederland B.V.beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

No-spam Statement

HYSCON Nederland B.V. stuurt nooit reclameboodschappen naar uw mailbox, fax of postadres wanneer u heeft aangegeven dergelijke berichten niet (meer) te willen ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven dat u geen informatie wilt ontvangen van HYSCON Nederland B.V. Zie hieronder voor de adresgegevens.

Gegevensverwerking
HYSCON Nederland B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van HYSCON Nederland B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van promotie-activiteiten;
het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van orders;
het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het on-line winkel gedeelte, eventuele forums en linkpagina’s en order- en reactieformulieren.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Questions / opt-out
For questions about this Privacy Statement and/or the way in which HYSCON Nederland BV processes your personal data, you can send an email to info@urineoff.eu. If you do not wish to receive information about our products or services, you can also inform us in writing.

Changes to the Privacy Statement
HYSCON Nederland BV reserves the right to make changes to this Privacy Statement. It is recommended that you consult this Privacy Statement regularly so that you are aware of these changes.

Menu