Suma tabs D4 4 x 300 stuks

Productomschrijving
Suma Tab D4 is een tablet voor het desinfecteren van alle oppervlakken, inclusief voedselcontactplaatsen. In Nederland geregistreerd als desinfectiemiddel onder nummer 7321 N

Belangrijke eigenschappen
Suma Tab D4:
• Werkt s…

Vergelijken
Categorieën: ,

Productomschrijving
Suma Tab D4 is een tablet voor het desinfecteren van alle oppervlakken, inclusief voedselcontactplaatsen. In Nederland geregistreerd als desinfectiemiddel onder nummer 7321 N

Belangrijke eigenschappen
Suma Tab D4:
• Werkt snel en effectief tegen een breed scala aan micro-organismen.
• Tablet bestaat uit een gestabiliseerde chloorverbinding (natriumdichloorisocyanuraat) welke snel en volledig oplosbaar is in water. EÈn tablet opgelost in 10 liter water levert 150 ppm actief chloor.
• Is werkzaam bij alle waterhardheden.
• Is ook in oplossing stabiel. Door de gereguleerde afgifte van actief chloor is de desinfectieoplossing gedurende enkele uren bruikbaar

Voordelen
•  Effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen, en draagt daardoor bij aan de hygiÎnische veiligheid.
• Effectief bij lage temperaturen en korte contacttijden (5 min.)
• Veilig voor alle oppervlakken, inclusief aluminium
• Is door de Commissie Toelating Bestrijdingsmidelen toegelaten om als gecombineerd reinigings-en desinfectiemiddel gebruikt te worden in combinatie met de allesreiniger Suma Total D2.4.

Gebruiksaanwijzing
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc in ÈÈn gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Voor toepassingsgebieden en doseringen zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Algemeen desinfecteren
1. Bereid een oplossing volgens voorschrift op de verpakking
2. Breng op oppervlakken aan met een doek of borstel
3. Laat gedurende 5 minuten inwerken
4. Spoel voedselcontactplaatsen grondig na met schoon water

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken witte tablet
pH 1% oplossing 6,0

Deze cijfers zijn typische waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Algemene regels voor het werken met chemicaliÎn hanteren. Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet). In de oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden. Product is in goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar na productiedatum. Voor productiedatum zie sticker of stempel op deksel van de verpakking (mm-jj).

Menu