Suma Divosan Etha Plus 5 ltr

Productomschrijving
Divosan ETHA-plus bevat 77% ethanol en kan worden gebruikt voor het tussentijds desinfecteren van kleine oppervlakken. Divosan ETHA-plus is toepasbaar in o.a. de voedingsmiddelenindustrie, gezondheidszorg, horeca en retail.

Be…

Vergelijken
Categorieën: ,

Productomschrijving
Divosan ETHA-plus bevat 77% ethanol en kan worden gebruikt voor het tussentijds desinfecteren van kleine oppervlakken. Divosan ETHA-plus is toepasbaar in o.a. de voedingsmiddelenindustrie, gezondheidszorg, horeca en retail.

Belangrijke eigenschappen
• Desinfectiemiddel op basis van 77% ethanol.
• Zeer effectief tegen bacterien, gisten, en virussen.
• Eenvoudig en snel toepasbaar op plaatsen met een hoog hygienerisico.
• Divosan ETHA-plus verdampt geheel en laat geen residu achter.
• Te gebruiken voor tussentijdse desinfectie.

Voordelen
• Snel en effectief inzetbaar tegen een breed spectrum van micro- organismen. Hierdoor draagt het bij aan de optimale hygiene.
• Effectief bij lage temperaturen en korte contacttijden (minimaal 1 minuut).
• Effectief in een ruim toepassingsgebied.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middle ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycrobacteriën), gisten en virussen op:
• Oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor;
• Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
• Oppervlakken en instrumenten in de gezondheidszorg;
• Oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middle is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Toepassing
Vervuilde oppervlakken of instrumenten eerst reinigen. Een daarbij gebruikt Reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het middel gelijkmatig aanbrengen met een doekje of sproeien op het te desinfecteren oppervlak.

Dosering
10 ml middel per m² te behandelen oppervlak. Zoveel middel gebruiken dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Oppervlakken laten drogen aan de lucht. Minimale inwerktijd: 1 minuut.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:
Kleurloze vloeistof Relatieve dichtheid (20°C): 0,85
Dit zijn indicatieve cijfers en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staan vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet). Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. -Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruikssituatie is Divosan ETHA-plus geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen.

Menu